Tänka klimatsmart – en utmaning

Den största utmaning vi står inför idag är att stoppa klimatförändringarna. Jordens framtid hänger på de val vi gör nu.

På ORCEM väljer vi med framtiden i åtanke. Vi förädlar restprodukter från industrin till ett högkvalitativt cementbaserat bindemedel för betong och cementbaserade bruk. Hos oss förvandlas granulerad masugnsslagg till ett miljövänligt bindemedel för betong (ECO2cem). ECO2cems unika egenskaper ger en härdig betong (ECO2concrete) som dessutom är miljövänlig (ECO2logical). Det här är det mest hållbara cementbaserade bindemedlet som finns för betong och cementbaserade bruk.

ORCEM väljer för framtiden. Gör du?

Quote

Jag intresserar mig för framtiden, för det är där jag skall tillbringa resten av mitt liv.

Charles Franklin Kettering

Vi är

…ORCEM B.V., ett dotterbolag till det irländska företaget Ecocem Materials Limited i Dublin. ORCEM B.V. grundades 2001 för att utveckla och producera miljövänliga bindemedel för betong och cementbaserade bruk.

Läs mer

Detta står vi för

De saker som ligger oss varmast om hjärtat här på ORCEM B.V. är våra kunder, våra leverantörer, miljön och samhället vi verkar i. Vårt mål är att skapa långsiktiga relationer och en anda av samarbete och samförstånd mellan alla berörda parter.

Läs mer

Vår produktion

ECO2cem tillverkas av granulerat masugnsslagg, en restprodukt från stålindustrin som vi förädlar till ett miljövänligt cementbaserat bindemedel för betong och cementbaserade bruk (ECO2cem).

Läs mer

Unika egenskaper

Fördelarna med ECO2cem unika egenskaper är många och gör det enkelt att få betong som presterar maximalt. Här följer några exempel: Stor valfrihet: Miljövänlig ; överlägsen; vacker.

Läs mer

Downloads

För att se och ladda dokument för Sverige, klicka här.

Nyheter


  • Orcem B.V. enligt ISO 9001 och ISO 14001 - Det oberoende certifieringsorganet Kiwa Netherlands har certifierat   efter certifieringsrevisorernas utvärdering av ledningssystemets dokumentation och implementering. Det ska noteras att Orcem B.V:s system utformades enligt gällande ISO-standarder och att företaget fungerar i enlighet därmed. Certifikaten ställdes ut 1 oktober. ISO-certifikaten gäller för ”produktion och försäljning av mald granulerad masugnsslagg”.
  • TU Delft laget vinner utmärkelsen ”mest hållbara konkreta kanot” - 27, 28 och 29 maj organiserade den årliga betongkanot ras genom HAN. Tävlingarna ägde rum i parken Presikhaaf Arnhem Årets 33 lag och över 200 personer deltog. ORCEM B.V. laget sponsrade U-BASE (TU Delft). Kanoten U-BASE vunnit ett pris! En av de tuffaste kanot och en av

Vårt stöd


ORCEM är ett ungt och dynamiskt företag med ett tydligt budskap och mycket erfaren personal som är delaktiga i att kommunicera / leverera vårt budskap. Vi har fördjupad kunskap om produktion, kvalitet och miljöaspekter av betong som gjorts med ECO2cem
. Denna kunskap vi skulle vilja dela med dig.
Vår breda erfarenhet och praktisk metod, har vi möjlighet att tänka i termer av lösningar.

Lösningar för teknik, förskrivare, Arkitekter